Lưu trữCô Giáo Nguyễn Thị Lệ Huyền

Cô Giáo Nguyễn Thị Lệ Huyền

Đăng ngày 26/07/2017 14:42:40

Nguyễn Thị Lệ Huyền hiện là Giáo viên tiếng Anh trường Mầm non – Tiểu học Anh Việt Mỹ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Cô có hơn 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Với phương châm luôn đổi mới phương pháp giảng dạy sáng tạo và lấy học sinh làm trung tâm, cô luôn tìm tòi học hỏi không ngừng. Cô là Giáo viên của Năm năm học 2016-2017.

Thông tin cá nhân:
- Năm sinh: 24/7/199x
- Trình độ: Đại học
- Mã nhân viên: NTT01509
- Di động: 01229.171.323

Tin liên quan