Lưu trữChương trình tiếng Việt

Chương trình tiếng Việt

Đăng ngày 01/06/2017 20:14:34

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

Trường tiểu học Anh Việt Mỹ học theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn đặt nền tảng ngôn ngữ mẹ đẻ là trung tâm. Đảm bảo cho trẻ vận dụng tốt cả 2 ngôn ngữ: tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Và trong trường hợp nếu các em không thể tiếp tục theo học tại trường của chúng tôi có thể chuyển sang môi trường công lập một cách dễ dàng, không có bỡ ngỡ vì chúng tôi đã có chương trình tiếng Việt theo đúng chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam. Dựa trên chương trình này, chúng tôi xây dựng cho các em những buổi thực học và thực hành để phát huy tối đa tinh thần học hỏi, kích thích tính sáng tạo trong trẻ.

  

Tin liên quan