Lưu trữCambridge 2016-2017

Cambridge 2016-2017

Đăng ngày 04/08/2017 19:35:53

KẾT QUẢ THI CAMBRIDGE NGÀY 13/5/2017
NĂM HỌC: 2016 – 2017

NO.

FULL NAME

LEVEL

SHIELD

1

Nguyễn Châu Hồng Ngân

Starters

15

2

Huỳnh Hoàng Long

Starters

15

3

Lê Minh Trí

Starters

15

4

Nguyễn Tạ Xuân Vy

Starters

15

5

Võ Minh Triết

Starters

14

6

Nguyễn Trường Hải

Starters

11

7

Lê Đỗ Quỳnh Chi

Starters

15

8

Trịnh Khánh Đăng

Starters

14

9

Vũ Minh Hiếu

Starters

13

10

Đinh Vũ Phương Vy

Starters

14

11

Võ Hiền Anh

Starters

14

12

Lữ Hiển Phụng

Starters

14

15

Nguyễn Trí Dũng

Movers

15

16

Đinh Vũ Tấn Khang

Movers

15

17

Quách Phương Nghi

Movers

15

18

Hà Tiểu Cường

Movers

15

19

Nguyễn Trung Đức

Movers

14

20

Lê Uyển My

Movers

14

21

Bùi Đỗ Quỳnh Hân

Movers

14

22

Vũ Nhật Đăng

Movers

14

23

Phan Hào

Movers

13

24

Lê Trọng Nguyên

Movers

13

25

Hà Phúc An

Movers

13

26

Nguyễn Võ Khang Duy

Movers

11

27

Lê Hà Ý Nhi

Movers

11

28

Huỳnh Trâm Anh

Movers

11

29

Lê Nguyễn Bảo Nhi

Movers

10

30

Nguyễn Trần Minh Anh

Movers

10

31

Nguyễn Lê Minh Khang

Movers

10

32

Đinh Khánh Hưng

Movers

7

33

Nguyễn Cầm Thi

Flyers

15

34

Võ Anh Thư

Flyers

15

35

Phạm Minh Thư

Flyers

13

36

Vũ Quang Huy

Flyers

12

 

Tin liên quan